ХТО ЗАХИСТИТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН, ЯКЩО ЇХ ПОРУШУЄ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА?

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (у вересні 2019 року Мінагрополітики приєднали до Мінекономрозитку).

Одним із завдань Держпродспоживслужби є реєстрація та облік тракторів,  самохідних  шасі,  самохідних   сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин,  сільськогосподарської техніки, інших механізмів (надалі – машини).

Діяльність Держпродспоживслужби та її територіальних органів в цьому напрямку і раніше викликала багато нарікань, але протягом останніх місяців відбуваються дуже неприємні події.

Всупереч вимогам законодавства, здоровому глузду, курсу Уряду України на створення сприятливих умов для ведення бізнесу, скасування надмірних регуляторних обмежень та неефективних процедур контролю, спрощення та покращення якості надання адміністративних послуг, Держпродспоживслужба та її територіальні органи, які мали б захищати права споживачів, користуючись службовим становищем та перевищуючи свої повноваження, самі ж і створюють перешкоди власникам машин, вишукуючи в нормах права неоднозначні формулювання та застарілі процедури і трактують їх на власний розсуд.

 Основними проблемами на даний час є:

1. Відмова власникам в реєстрації, перереєстрації, знятті з обліку машин, якщо адреса проживання (перебування) фізичної особи, або місцезнаходження юридичної особи, не належить до території обслуговування Головного управління Держпродспоживслужби.

2. Відмова власникам в реєстрації машин, якщо договір купівлі-продажу не внесений в електронний реєстр Держпродспоживслужби.

3. Відмова власникам в реєстрації машин, якщо до заяви не додано засвідченої копії електронної митної декларації.

4. Затягування строків оформлення документів.

5. Відмова в прийнятті деяких висновків спеціаліста.

6. Не відбувається реальне спрощення та оптимізація процедур.

Нижче буде вказана більш детальна інформація по кожному з цих питань.

Якщо вам довелось стикнутись з такими проблемами, радимо звертатись з відповідними скаргами до Мінекономіки, Кабінету Міністрів України та інших уповноважених органів.

 

1. Відмова власникам в реєстрації, перереєстрації, знятті з обліку машин, якщо адреса проживання (перебування) фізичної особи, або місцезнаходження юридичної особи, не належить до території обслуговування Головного управління Держпродспоживслужби.

Відповідно до частини 11 статті 34 Закону України “Про дорожній рух” власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.

Процедуру відомчої реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації (далі – реєстрація) та зняття з обліку машин визначає Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від08.07.2009 року №694 (надалі – Порядок реєстрації).

Відповідно до п.2 Порядку реєстрації реєстрація та зняття з обліку машин проводяться територіальними органами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – територіальні органи Держпродспоживслужби).

Згідно п.4 Порядку реєстрації машина реєструється протягом семи днів на підставі зареєстрованої в установленому порядку державним інспектором заяви власника або уповноваженої ним особи у разі, коли документи, що додаються до заяви, подані у повному обсязі.

Отже, Порядок реєстрації не визначає обов’язковість подання до Головних управлінь Держпродспоживслужби заяв щодо реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку машин тощо виключно за територіальною належністю власника.

Відповідно до п.10 Порядку реєстрації у реєстрації машини може бути відмовлено:

1) якщо машина:

не знята з обліку попереднім власником в територіальному органі Держпродспоживслужби чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;

не має ідентифікаційного номера;

2) у разі коли документи:

подано не в повному обсязі;

викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову;

копії яких не засвідчені в установленому порядку;

оформлено з іншими порушеннями закону;

2-1) якщо:

у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери складових частин (вузлів і агрегатів);

машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста;

3) в інших випадках, передбачених законом.

Таким чином, Порядком реєстрації не передбачена можливість відмови власнику в реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку машин тощо через подання документів до того, чи іншого територіального органу Держпродспоживслужби.

 

Спір між власниками машин та територіальними органами Держпродспоживслужби полягає в різному трактуванні пункту 9 Порядку реєстрації, згідно з яким машина, що належить юридичній особі, реєструється за її місцезнаходженням, а фізичній особі – за місцем її проживання (перебування).

Деякі територіальні органи Держпродспоживслужби стверджують, що з питань реєстрації та зняття з обліку машин їх власники мають звертатись за територіальною належністю.

Власники машин вважають, що з урахуванням п.2 і п.4 Порядку реєстрації реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку машин мають здійснюватись за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця проживання (перебування) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При цьому, в реєстраційних документах зазначається місце проживання (перебування) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи, за якою реєструється транспортний засіб, як це передбачено пунктом 9 Порядку реєстраціїЦя позиція  відповідає вимогам Закону України “Про адміністративні послуги”, курсу Уряду України на спрощення процедур, доступності та зручності надання послуг громадянам.

За таких умов, власник машини має можливість зареєструвати машину в день придбання та одразу почати її експлуатацію, не витрачаючи зайвий час і кошти.

Для прикладу, принцип екстериторіальності іще у 2015 році був чітко прописаний в п.24 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388:

“24. Реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб – місце проживання на підставі відповідних документів) або місцезнаходження та стоянки юридичної особи, за якою реєструється транспортний засіб.”.

Варто зазначити, що сторону власників машин підтримують і більшість працівників відділів реєстрації сільськогосподарської техніки Головних управлінь Держпродспоживслужби.

Однак, віднедавна Держпродспоживслужба заборонила їм здійснювати реєстрацію та зняття з обліку машин за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця проживання (перебування) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи.

Більше того, на таких працівників відділів реєстрації сільськогосподарської техніки чинять тиск і погрожують звільненням за їхню позицію!

 

2. Відмова власникам в реєстрації машин, якщо договір купівлі-продажу не внесений в електронний реєстр Держпродспоживслужби.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 941 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації транспортних засобів”, яка набула чинності 19.11.2015 р., скасовано оформлення довідок-рахунків при купівлі-продажу машин.

Цим рішенням Уряд мав на меті скасувати корупційні схеми при переоформленні права власності на транспортні засоби та оптимізувати механізм провадження торговельної діяльності.

Для цього в Порядок здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 року №1200 (надалі – Порядок торгівлі), а також у Порядок реєстрації було внесено ряд змін.

Так, Порядок торгівлі містить норми щодо здійснення оптової та роздрібної торгівлі новими транспортними засобами, а також комісійної торгівлі машинами, які зняті з обліку в Держпродспоживслужбі для їх подальшої реалізації. При цьому в Порядку торгівлі відсутні чіткі вимоги щодо реалізації знятих з обліку транспортних засобів самими власниками.

Відповідно до п.4 Порядку реєстрації до заяви власника додаються документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини.

Стаття 328 Цивільного кодексу України визначає підстави набуття права власності, зокрема:

1. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

2. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно п.1 статті 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Згідно п.1 статті 334 ЦК України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до п.3.1 Порядку роботи, пов’язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року №644, договір купівлі-продажу є одним з документів, які можуть підтверджувати право власності або правомірність використання машини.

Порядок роботи також не містить вимог щодо обов’язковості оформлення таких договорів тільки суб’єктами господарювання, які перебувають на відповідному обліку в Держпродспоживслужбі (відповідно до Порядку торгівлі).

Жодним законом не встановлено неправомірність правочину (договору), у разі продажу машини суб’єктом господарювання, що не перебуває на відповідному обліку в Держпродспоживслужбі (відповідно до Порядку торгівлі).

Крім цього, Порядок реєстрації також не містить вимог щодо обов’язковості внесення інформації про реалізацію транспортних засобів та укладених договорів купівлі-продажу до електронного реєстру власниками машин, які зареєстрували та зняли їх з обліку.

Пунктом 10 Порядку реєстрації не передбачена можливість відмови в реєстрації машини, у разі, якщо договір купівлі-продажу не внесено до електронного реєстру Держпродспоживслужби.

Однак, деякі територіальні органи Держпродспоживслужби, посилаючись на Порядок торгівлі, незважаючи на ЗАКОНИ (зокрема, Цивільний кодекс України), відмовляють власникам в реєстрації машин, якщо договір купівлі-продажу не внесено до електронного реєстру Держпродспоживслужби.

Таким чином їх зобов’язують звертатись до суб’єктів господарювання, які перебувають на відповідному обліку в Держпродспоживслужбі, для оформлення іншого, так би мовити, “правильного” договору.

Для чого їм це потрібно? ДумайТЕ…

Примітка: Листом від 26.12.2008 року №758-0-2-08-19 Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо  практики  застосування  норм  права  у  випадку колізії.

Ось деякі його тези:

“Неузгодженість між чинними нормативно-правовими актами, їхнє протиріччя з одного й того самого предмета регулювання, а також суперечність між двома або більше формально чинними нормами права, прийнятими з одного і того ж питання, в теорії права відомі як колізія норм права.

Колізія норм права вирішується шляхом вибору того нормативного акта, який має бути застосований до конкретного випадку (юридичного факту).

Існує і декілька способів, за якими можливо визначити нормативно-правовий акт, яким слід керуватися.

1. У разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням “застарілих” норм з одного й того ж питання.

2. У разі існування суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами – вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такий, що має більшу юридичну силу.”

 

Таким чином, Цивільний кодекс України має більшу юридичну силу, ніж Порядок торгівлі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

3. Відмова власникам в реєстрації машин, якщо до заяви не додано засвідченої копії електронної митної декларації.

Відповідно до п.4 Порядку реєстрації до заяви на реєстрацію машини додається митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 – для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше.

Однак, територіальні органи Держпродспоживслужби не приймають електронні митні декларації, посилаючись на відсутність доступу до інформації митниці.

Можливість подання для реєстрації машини електронної митної декларації передбачена Порядком реєстрації іще з 2012 року і мала б суттєво спростити оформлення документів. Втім до цього часу Держпродспоживслужба нічого не зробила для реалізації цього права власниками машин.

 

4. Затягування строків оформлення документів.

Машина реєструється і знімається з обліку територіальними органами Держпродспоживслужби протягом семи днів (пункти 4 і 17 Порядку реєстрації).

Фактично на виконання реєстраційних дій інспектору потрібно максимум 30 хвилин (це з розглядом документів, реєстрацією заяви, внесенням інформації до Реєстру, перевіркою наявності обтяжень машин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна).

Однак, посилаючись на можливість реєструвати і знімати з обліку машини протягом семи днів, деякі інспектори можуть умисно затягувати строки оформлення документів.

Для чого їм це потрібно? ДумайТЕ…

 

5. Відмова в прийнятті деяких висновків спеціаліста.

Реєстрація та зняття з обліку машин здійснюються після отримання власником відповідного висновку спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації (далі – висновок спеціаліста) за встановленою Мінекономіки формою (п.2 Порядку реєстрації).

Відповідно до п.7 Порядку реєстрації відомості про машину, власника, номерний знак, серію і номер реєстраційного документа та інші дані у випадках, визначених цим Порядком, заносяться до книги реєстрації машин або книги тимчасової реєстрації машин, зразки яких затверджуються Мінекономіки (далі – книга реєстрації), та до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, створеної Держпродспоживслужбою.

Таким чином, Порядком реєстрації взагалі не передбачено внесення до Реєстру висновків спеціаліста.

Всупереч цьому, пунктом 3.1 Порядку роботи визначено, що інформація щодо поставлених бланків висновків, а саме дата і номер бланка та найменування суб’єкта господарювання, що здійснює перевірку відповідності ідентифікаційних номерів машини і супровідних документів на предмет фальсифікації, заноситься до УАЕОС.

Суб’єкти господарювання все ж вносять до Реєстру відомості щодо дати і номера бланка висновку спеціаліста.

Втім, деякі інспектори вимагають внесення до Реєстру непередбаченої Порядками інформації, такої як ідентифікаційні дані машини тощо.

 

6. Не відбувається реальне спрощення та оптимізація процедур.

Всупереч вимогам законодавства, здоровому глузду, курсу Уряду України на створення сприятливих умов для ведення бізнесу, скасування надмірних регуляторних обмежень та неефективних процедур контролю, спрощення та покращення якості надання адміністративних послуг, Держпродспоживслужба та її територіальні органи, які мали б захищати права споживачів, користуючись службовим становищем та перевищуючи свої повноваження, самі ж і створюють перешкоди власникам машин, вишукуючи в нормах права неоднозначні формулювання та застарілі процедури і трактують їх на власний розсуд.

На жаль, Мінагрополітики, яке до реорганізації, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2019 р. №829 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”, координувало цю сферу, не приділяло належної уваги діяльності Держпродспоживслужби з даного питання, зокрема в частині реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Так, після передачі у 2017 році цих повноважень від Держсільгоспінспекції до Держпродспоживслужби, протягом двох років не вносились необхідні зміни, пов’язані із зміною органу виконавчої влади, до постанов Кабінету Міністрів України, а до наказів Мінагрополітики не внесені і досі.

Не відбувається реальне спрощення та оптимізація процедур.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. №838 “Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” повноваження формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу передані до Мінекономіки.

У зв’язку з цим, діяльність Держпродспоживслужби тепер спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Згідно п.4 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. №459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. №838), Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до його компетенції.

 

Дуже сподіваються автори даних міркувань та роз’яснень, що Мінекономіки зможе припинити безлад в реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Враховуючи вищенаведене, з метою зменшення соціальної та поличної напруги в суспільстві переконливо просимо Мінекономіки негайно втрутитись в ситуацію та припинити тиск на працівників відділів реєстрації сільськогосподарської техніки Головних управлінь Держпродспоживслужби, забезпечити дотримання прав громадян на доступні та якісні адміністративні послуги, зобов’язати територіальні органи Держпродспоживслужби дотримуватись вимог законодавства та не створювати штучні перешкоди власникам машин.

Пропонуємо також Мінекономіки терміново провести спільну нараду за участі Мінекономіки, Держпродспоживслужби та її територіальних органів, представників громадськості, суб’єктів господарювання та власників машин, офіційно повідомивши про це на власному офіційному сайті.

На такій нараді необхідно обговорити та узгодити зміни до нормативно-правових актів з подальшим їх прийняттям (затвердженням) компетентними органами – Кабінетом Міністрів України та Мінекономіки.

Це не потребує додаткового фінансування з бюджету України, не шкодить інтересам держави та сприятиме власникам машин в реалізації їхніх прав та обов’язків.

🚗 Увага! Чудова новина! Відтепер поліс ОСАГО можна оформити онлайн! 🚙

 Підписуйтесь на канал Киев Автомобильный у Viber/Telegram, читайте нас у Facebook  та Instagram, щоб першими дізнаватися про нові матеріали і ключові події дня.

<